DALGIÇ POMPALAR

DALGIÇ POMPALARI

Son yıllarda  yeryüzü sularının endüstriyel atıklara ve kirliliğe maruz kalması sonucunda yer altı suları daha temiz olmaları hasebiyle  daha cazip hale gelmiştir. Dalgıç pompalar genellikle elektrik enerjisi ile açığa çıkarılan mekanik güçle suyun yeryüzüne transfer edilmesini sağlayan bir  sisteme sahiptir. Daha da açık bir şekilde söylemek gerekirse dalgıç pompa elektrik enerjisiyle yer altındaki suyu, yer üstüne çıkartır. 


Dalgıç pompalar, su ve hava geçirmeyecek bir şekilde sıkıca izole edilmiş ve gövdesine pompa bitişik bir şekilde monte edildiğinden ve ayrıca suyun altında sürekli çalıştığından DALGIÇ ismini almıştır. Dalgıç pompaların en güzel yanı, çalıştırılma esnasında herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan elektrik akımı verildiğinde aktif hale gelmesi onu daha da çekici kılmıştır. Dalgıç pompaların bir güzel yanı da 150-200 metre gibi derin kuyulardan bile su çıkarabilme kapasitesine sahip olmasıdır.  Yursat Dalgıç pompa ve yedek parça tedarik sistemiyle hızlı kargolama ile çok kısa sürede ihtiyaçlarınıza cevap verebilmektedir. 

Dalgıç pompalar; Mekanik salmastra sistemi ile suyun açık olan noktalardan pompalanması engellenir.  Pompa sadece boru, flexible boru veya tesisata bağlı olabilir. Dalgıç pompaların bakım gerektirmemesi ve sadece akışkan içerisine tamamen daldırıldıktan sonra kullanılabilmesi nedeni ile herhangi bir bina ya da özel yer hazırlığı gerektirmez. Tamamen akışkan içinde çalıştıklarından, gürültü ve titreşime neden olmazlar. Ayrıca motorun kullanıcı tarafından müdahale edilemeyecek şekilde kullanılması nedeni ile kullanıcı hatalarından kaynaklı hasar ve arızalar en düşük seviyededir.

Dalgıç pompaların birçok çeşidi vardır. Bunlardan tek kademeli olanlar drenaj, kanalizasyon, genel endüstri ve çamur basmakta kullanılır. Çok kademeli dalgıç pompaları derin sondajlarda ve kuyularda kullanılır.

Dalgıç pompa kullanılır iken, hem kuyunun hem de pompanın kullanım amacına uygun olduğundan emin olunmalıdır. Kuyu temizliği yapılmış olmalı, kuyu içerisinde kum, tortu miktarının pompanın işletme limitlerini aşmadığından emin olunmalıdır. Dalgıç pompalar içerinden hava ya da gaz bulunmayan, temiz sular ile kullanım için dizayn edilmiştir. Pompa asla kuyunun dibine kadar indirilmemelidir. Motorun alt noktası kuyu dibinden en az iki metre yukarıda olacak şekilde montaj gerçekleştirilmelidir. Dalgıç pompanın sıcak su ya da soğuk su için üretilmesi göz önünde bulundurularak kullanılmalıdır. Dalgıç motorun yeterli soğutulabilmesi için, motor çevresinde yeterli akışkan akışının sağlandığından emin olunmalıdır. Keson kuyular, su depoları veya havuzlar gibi geniş hacimli ortamlarda kullanılacak dalgıç pompalar muhakkak soğutma gömleği ile kullanılmalıdır. Elektrik kontrol panolarının elektrik şebekesinden kaynaklanabilecek, yüksek veya düşük voltaj, fazlar arasında voltaj dengesizliği gibi sorunlarda dalgıç motorun korunmasını sağlayabilecek düzeyde olması gerekmektedir. Bununla birlikte elektrik motorunun aşırı akımdan korunmasında kullanılan sistemin ayarlarının çevre sıcaklığından etkilenmeyecek tipte olması önemlidir.

 Dalgıç pompanın susuz kalarak hasar görmemesi için kuru çalışmaya karşı koruma sisteminin çalışır durumda olduğu mutlaka kontrol edilmelidir. Elektrik kontrol panosu içerisinden seviye elektrotunun hassasiyet ayarları yapılmalıdır. Kuru çalışmaya karşı korumanın bir veya iki elektrot ile sağlandığı sistemlerde, su seviyesi normal duruma geldikten sonra motoru hemen çalıştırmayıp en az 5 dakikalık bir bekleme süresinden sonra çalışmaya başlatılmalıdır.

Bir tank ya da havuz içerisine monte edilen, kademe sayısı fazla olan pompalarda, cihazın hasar görmemesi için pompa ve motorun birkaç noktadan desteklenmesine dikkat edilmelidir.


Dalgıç pompaları genellikle su temini, sulama, yer altı sularının seviyesinin kontrolü ve ısı pompası uygulamalarındaki temiz ya da az kirli suların basınçlandırılmasında kullanılır. Süs havuzları ve fıskiyeler de dalgıç pompaların kullanıldığı alanlardır. Keson kuyulardan su aktarma, su sondajı, yerleşim yerlerinde, sanayi uygulamalarında, çevre ve arıtma teknolojisinde, kirli suların drenajında kullanılır. İlave ekipmanlar ile dalgıç pompanın çalışmış olduğu sondaj kuyusu bir depo olarak kullanılıp pompa hidrofore çevrilebilir. Ayrıca ilave ekipmanlar ile yangın hidroforu, bahçe sulama hidroforu, kullanma suyu hidroforu olarak da kullanılabilir.

 

Yazıyı paylaşın